MKIK kezdeményezés - kéményseprési díj elengedése vállalkozások számára

2021.04.19-én a címben jelzett ügyben kereste meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban MKIK) a Belügyminisztériumot. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2016. július 1. nap után hatályba lépő rendelkezése alapján amennyiben egy családi házban, amely egy család otthonául és egyben egy vállalkozás székhelyéül, telephelyeként vagy fióktelepeként szolgál a korábbi kéményseprésért fizetendő díj többszörösét kell fizetni.


Korábbi álláspont alapján ennek oka, hogy a gazdálkodó szervezetek a természetes személyekhez képest nagyobb gazdasági-pénzügyi teherbíró képességgel rendelkeznek.

A Covid járványra tekintettel kérte az MKIK a kéményseprési díj elengedését a nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára.

A Belügyminisztériumból Pogácsás Tibor államtitkár úrtól az MKIK az alábbi tartalmú választ kapta:

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban Kstv.) 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján főszabályként a vállalkozások tulajdonában, illetve vállalkozások székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként szolgáló ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet – a társasházi, lakásszövetkezeti lakóingatlanok kivételével – vállalkozások, piaci alapon működő kéményseprő-ipari szolgáltatók végzik. 2021. január 1-jei állapot szerint a szolgáltatás ellátása 2680 településen így valósul meg.

Az égéstermék-elvezetők időszakos ellenőrzéséért, illetve új égéstermék-elvezető létesítése, meglévő égéstermék-elvezető felújítása, átalakítása stb. esetén elvégzendő műszaki vizsgálatért fizetendő díj összege – az önkormányzattal még közszolgáltatási szerződésben álló kéményseprő-ipari közszolgáltatók esetét kivéve, ahol jogszabály rögzíti közszolgáltatási díj mértékét – szolgáltatóként eltérő, azt a kéményseprő-ipari szolgáltatók a piaci viszonyok alapján szabadon állapítják meg. Az aktuális díjtételeket a szolgáltató köteles internetes honlapján elérhetővé tenni, így az ingatlan használója, tulajdonosa arról a megrendelés előtt tájékozódhat.

A Kstv. 10 § (5) bekezdés alapján, a főszabálytól eltérően, az önkormányzati közszolgáltatási szerződések lejártáig, illetve megszűnéséig a feladatokat a kéményseprő-ipari közszolgáltató biztosítja 475 települési önkormányzat területén 2015. július 1-jei, rögzített közszolgáltatási díjon.

Tehát ezeken a településeken a kéményseprő-ipari közszolgáltatás esetén a gazdálkodó szervezetek székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyeként bejelentett ingatlanok esetében – 2021-ben is – a 2015. július 1-jei állapot szerint rögzített közszolgáltatási díjat kell a kéményseprő-ipari közszolgáltatónak az elvégzett szolgáltatásért megfizetni.

A kéményseprési díjak eltörlésével, illetve felfüggesztésével a kéményseprő-ipari szolgáltató, illetve kéményseprő-ipari közszolgáltató vállalkozások – sok esetben egyetlen- bevételi forrása szűnne meg, veszélyeztetve ezáltal a szolgáltatók működőképességét, illetve az ellátási területükön a kéményseprő-ipari szolgáltatás folytonosságának biztosítását.