Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban

2020. március 24-től[1] csökkentek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozások közterhei.

Veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül a költségvetési szerveknek minősülő kifizető kivételével:

- taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
- szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
- vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
- alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
- sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
- szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
- film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
- napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
- műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozás.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2020. március, április, május és június hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó

- kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
- egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
- a Tbj[2] szerinti társas vállalkozónak[3] e jogállására tekintettel.

Járulékmentesség

A Tbj. szabályaitól eltérően a veszélyeztetett ágazatba tartozó

- foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
- egyéni vállalkozó, és
- a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében a járulékalapot képező jövedelem után nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot nem, csak a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forint összeget kell megfizetni 2020. március, április, május és június hónapra.

A járulékmentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Ezen időszak szolgálati időnek minősül és a keresetet, jövedelmet a nyugellátás összegének megállapítása során figyelembe kell venni.

Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozásnak 2020. március, április, május és június hónapra nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie.

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A veszélyeztetett ágazatba tartozó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a Rehab tv.[4] 23. § (5) bekezdése szerinti éves hozzájárulás (1 449 000 forint) mértékének kétharmada, azaz a kötelezett 966 000 forint megfizetésére köteles személyenként, és nem kell rehabilitációs hozzájárulási előleget fizetnie.

Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva)

A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató, Katv.[5] szerinti kisvállalati adóalanynak e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május, és június havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.

Könnyítések a kisadózó vállalkozások tételes adójában (kata)

A 2020 februárjában már a Katv. hatálya alá tartozó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás 2020. március, április, május, és június hónapra mentesül a főállású illetve nem főállású kisadózó után fizetendő tételes adó megfizetése alól. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

Mentesített tevékenységnek minősül:

- a taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
- a fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
- a festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
- az egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
- a villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
- a fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
- az előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
- a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
- a szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
- az épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
- a sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
- a tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
- az általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
- a padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
- a fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
- az előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
- az egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
- a fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
- a konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
- az üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
- a testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
- az egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
- az egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
- a szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 9200),
- az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)
- a szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az ezen kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

Turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek kedvezménye

Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást
- negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,
- évente kell bevallania, a 2021.február 25-éig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti
időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

[1] A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet alapján.

[2] A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.

[3] Tbj. 4. § d) pont.

[4] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

[5] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

forrás: NAV


Rendezvénynaptár

January 2021
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Csaladbarat hely vedjegy munkahely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Csaladbarat hely vedjegy szolgaltato hely WEB SZSZ2020 allo webes felhasznalas

Kamarai Videók

evszazadokoroksege

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

web banner 650x650

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó