A Széchenyi Kártya kamattámogatása továbbra is évi 1% 10 millió Ft kihasznált kölcsönösszegig, Széchenyi Forgóeszközhitel esetén az évi 3%-os, míg a Programba tartozó Beruházási, valamint a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hiteleknél az évi 5%-os mértékű kamattámogatás a hitelek teljes összegére és a hitelügyletek teljes futamidejére jár.

 

A Széchenyi Kártya Program egyes hiteltípusai jelenleg a következő nettó kamatokkal* érhetők el:

Széchenyi Beruházási Hitel – 0%/év

Agrár Széchenyi Kártya – 0,09%/év

Széchenyi Forgóeszközhitel – 2,09%/év

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel – 3,09%/év**

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel - 0%/év

*A nettó kamat az ügyfelek által ténylegesen fizetendő - kamattámogatással csökkentett - ügyleti kamatot jelenti. A nettó kamatok az MNB által 2018.12.28-án közzétett 1 havi BUBOR= 0,09 % alapulvételével kerültek meghatározásra.

**A kamattámogatás Széchenyi Kártya Folyószámlahitel esetén 10 millió Ft hitelösszegig jár.

 

Agrár Széchenyi Kártya

Már igényelhető a fás szárú gyümölcstermelők, valamint a sertéstenyésztő vállalkozások számára az akár teljes hiteldíjtámogatást biztosító speciális Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció. A jogosultsági feltételeknek megfelelő vállalkozások fás szárú gyümölcstermelés esetén meghatározott földterületeik után hektáronként 1 millió Ft, sertéstartás esetén pedig figyelembe vehető állategységenként 500 ezer Ft hitelösszegig jogosultak ezen többlettámogatott hitel igénylésére.

Amennyiben érdekli az Ön vállalkozását is egy kedvezményes feltételrendszerű folyószámlahitel igénybevételének lehetősége, kérjük, forduljon a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodáihoz

További részletek a www.kavosz.hu oldalon.