Hogyan változik 2019. január 1-jétől a tanulószerződés alapján fizetendő pénzbeli juttatás?

A szakképzésről szóló törvény.alapján a tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével az előző félévre megállapított tanulói pénzbeli juttatáshoz képest emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével. 

 

1. Szakmánkénti alapnormatíva. 2019-ben a szakképzési alapnormatíva nem változik, 480.000.-Ft. A 280/2011. (XII.20.) Kormányrendeletben szereplő szakmánkénti súlyszorzók is változatlanok maradtak.

2. Minimálbér. A tanulószerződés keretében a tanulóknak fizetendő pénzbeli juttatás alapja a mindenkori minimálbér. A 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet alapján 2019. január 1-től 149.000 Ft-ra emelkedett a minimálbér, így januártól a tanulószerződéses tanulók számára fizetendő pénzbeli juttatás mértéke is ennek megfelelően változik, nő.

A tanulószerződés 9. pontjában rögzített százalékban (%) feltüntetett tanulói juttatás a hónap első napján érvényes minimálbér alapján kerül meghatározásra, így a január hónapra már ezt kell figyelembe venni.

3. Második félév. 2019. január 25-ig tart a tanítási év első féléve. A szakképzési törvény alapján a sikeresen teljesített félévet követően, második félévtől meg kell emelni a tanulók pénzbeli juttatását a tanulmányi eredmény és a szorgalom figyelembevételével.

Az emelés mértékét a tanulószerződés 11. pontja rögzíti a gazdálkodó által meghatározott mértékben. Amennyiben a tanuló bizonyítványában minden tantárgy érdemjegye legalább elégséges (2), vagy azt meghaladja, úgy január 26-tól a tanulószerződésben meghatározott emelést érvényesíteni kell, amelyet februárban kell először bérszámfejteni. Ha a tanuló tanulmányi érdemjegyei között a bizonyítványban szerepel elégtelen (1), úgy a tanuló pénzbeli juttatását a második félévben nem kell emelni (csak a minimálbér miatt kell emelni).

 

Példák a pénzbeli juttatás emelésére:

1. példa

A tanuló tanulószerződése alapján a minimálbér 18%-át kapta. A tanulószerződésének 11. pontja szerint: " Tanulmányi átlageredménye alapján: 3,6 vagy felette +2%; 3,6 alatt +1% emelés félévente az előző félévhez képest"

A tanuló az I. félévben a minimálbér 18%-át kapta, az I. félévi tanulmányi átlaga 3,9 lett, tantárgyi bukása nem volt.

A pénzbeli juttatás emelésének menete:

1. 2019. jan. 01-2019. jan. 25.: 149.000 Ft (új min. bér) x 18%

2. Az I. félév zárása (2019. 01. 25.), tanulmányi átlag: 3,9 ¾> emelés +2%

        jan. 26 - 2018. jan. 31.: 149.000 Ft x 20%)

3. 2019. febr. 01-2019. aug. 31: 149.000 x 20%

 

2019. januári pénzbeli juttatás számítása

minimálbér TSZ szerinti % (példa!) pénzbeli juttatás időarányosan :
 2019. jan. 01-2019. jan. 25. (25/31)  149 000 Ft  18,0% 21 629 Ft 
2019. jan. 26-2019. jan. 31. (6/31)  149 000 Ft   20%  5 768 Ft
2019. jan. 01-2019. jan. 31.   pénzbeli juttatás összesen: 27 397 Ft
       

2. példa

A tanuló tanulószerződése alapján a minimálbér 15%-át kapta. A tanulószerződésének 11. pontja szerint: „Eredményes félév esetén 2-3-as gyakorlati érdemjegy után +500 Ft/hó, 4-es és 0 igazolatlan hiányzás után +1000 Ft/hó, 5-ös érdemjegy és 0 igazolatlan hiányzás után +2000 Ft/hó”

A tanuló az I. félévben a minimálbér 15%-át kapta, az I. félévi gyakorlati jegye 3-as, DE matematika tantárgyból elégtelent (1) kapott.

A pénzbeli juttatás emelésének menete:

1. 2019. jan. 01-2019. jan. 25.: 138.000 Ft (új min. bér) x 15%

2. Az I. félév zárása (2019. 01. 25.): gyakorlati jegy "3" DE! tantárgyi bukása volt ¾> emelés NINCS!

         jan. 26 - 2019. jan. 31.: 149.000 Ft x 15%

3. 2019. febr. 01-2019. aug. 31: 149.000 Ft x 15%

 

2019. januári pénzbeli juttatás számítása   minimálbér  TSZ szerinti % (példa!) pénzbeli juttatás időarányosan : 
 2019. jan. 01-2019. jan. 25. (25/31)  149 000 Ft  15%  18 024Ft 
 2019. jan. 26-2019. jan. 31. (6/31)   149 000 Ft  15%  4 326 Ft
 2019. jan. 01-2019. jan. 31.    pénzbeli juttatás összesen:  22 350 Ft