Startup kedvezmény

Ha egy vállalkozás úgynevezett regisztrált korai fázisú vállalkozásokba – vagyis köznyelven start-upokba – fektet be, ezzel részesedést vásárol, az a befektetés évében és az azt követő három évben egyenlő részletekre osztva, adóévenként legfeljebb 20 millió forintig csökkentheti az adóalapját.

Az adócsökkentés mértéke nem haladhatja meg a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekményét is) háromszorosát.

Az adóalap-kedvezmény alkalmazása esetén azonban, a megszerzett részesedésre elszámolt értékvesztés (legfeljebb az adóalap-kedvezményként érvényesített összegig), annak elszámolása évében növeli az adóalapot, a későbbiekben visszaírt értékvesztés pedig visszacsökkenti azt.

A korai fázisú vállalkozás átlagos állományi létszámának az adóalap-kedvezmény igénybevételének adóéveiben el kell érnie vagy meg kell haladnia a két főt, amelyből legalább 1 fő kutató-fejlesztő kell, hogy legyen. A kedvezmény további feltétele, hogy a befektető vagy kapcsolt vállalkozása nem lehetett tulajdonosa a start-upnak a szerzést megelőző három adóéves időszakon belül. Ez a kedvezmény is úgynevezett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A minősítés és a regisztrációs eljárás további részleteit külön jogszabály fogja meghatározni. Forrás: adozona.hu

További információk:
A Kormány 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelete a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól.