Békéltető testületi álláspályázati felhívásBékéltető testületi álláspályázati felhívás

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél

békéltető testületi tag/elnök

tisztség betöltésére.

A jogviszony időtartama: 3 év határozott idő, 2020. január 1-jétől

Foglalkoztatás jellege:
békéltető testületi tagok esetén: megbízási szerződés
békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.)

Ellátandó feladatok:

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A békéltető testületi tag feladata
- a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra,
- a személyes meghallgatáson eljáró tanács tagként történő részvétel,
- az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása.
A békéltető testület elnökének feladata
- a testületi munka szervezése,
- a tárgyalások kitűzése,
- szakmai feladatok összehangolása,
- kommunikáció,
- a testületi feladatok menedzselése,
- szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
- országos szakmai üléseken történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• felsőfokú végzettség
• legalább 2 éves szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák:
• megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.
• szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
• ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni;
• a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata,
• hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, vagy ha rendelkezésre áll érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, akkor annak csatolása, olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.
• az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól.
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.

Szükséges nyelvtudás:
• előny az angol nyelvtudás

A tisztség betöltésének időpontja: 2020. január 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.
(A pályázat benyújtásának határidejére a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26 /2019. (VIII.26.) ITM rendelet az irányadó.)


A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Orosziné Varga Zelma a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelemfejlesztési és kommunikációs vezetője nyújt, a 06-76/501-509-es telefonszámon és a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban vagy elektronikus úton a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre, valamint Workania.hu állásportálon lehet benyújtani.

 

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott ........................................... (név) nyilatkozom, hogy a ............................................. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: ……………………(hely) ……………… (dátum)

………………………..
aláírás


Rendezvénynaptár

September 2019
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

evszazadokoroksege

Kamarai Videók

Új Széchenyi terv - banner

logo

Intelligent Energy EU - logó

tamop234

Kiemelt partnerek

Pályázati tanácsadók

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - logó

MVP logo GINOP2

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ - logó