Új szakképzési törvény

A Magyar Közlöny 191. számában hirdették ki a 2019. évi LXXX. törvényt a szakképzésről.
A tanulók foglalkoztatását érintő egyik lényeges változás, hogy a 2020/2021. tanévtől kezdődően szakképzésbe újként belépő tanulók esetében a gazdálkodó szervezetek már szakképzési munkaszerződést fognak kötni a középiskolás diákokkal.


A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos bruttó kötelezettség teljesítése tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevők esetében személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján megállapított egynapi mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként megállapított összeggel csökkenthető. 20121-től várhatóan megszűnnek majd a jelenleg tanulószerződéshez kapcsolódó kiegészítő csökkentő tételek. A bruttó kötelezettség csökkentésére azonban a sikeres szakmai vizsgát követően egy egyszeri - a szakképzési munkaszerződésre tekintettel új szabályok alapján megállapított és igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összegű – csökkentő tétel lesz elszámolható.


Forrás: kozlonyok.hu