Iránymutatás a gyakorlati oktatók erkölcsi hatósági bizonyítványának bemutatására vonatkozóan

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezik a gyakorlati oktatók büntetlen előéletének, valamint a képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatályának igazolásáról.

A szakképzési törvény mind az iskola (gyakorlati oktató), mind pedig a külső gyakorlati képzőhely oktatója (szakoktató) számára előírja, hogy hatósági bizonyítvány felmutatásával kell igazolnia a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

 

A törvény a gyakorlati oktatók és a szakoktatók gyakorlati képzési tevékenységének megkezdésekor írja elő az igazolás szükségességét. Amennyiben az oktató személyében változás következett be, a bevezető ellenőrzést követő további ellenőrzésekre kell az új oktatónak a hatósági bizonyítvány beszereznie. Az oktató személyének változatlansága esetén a további ellenőrzések során csak nyilatkozniuk kell az érintetteknek a feddhetetlen előélet fennállásáról.

Forrás: mkik.hu