Újabb partnerek csatlakoztak a 2011. áprilisában, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét Megye Jogú Város Önkormányzatával, valamint tíz vállalkozással - köztük a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel - kötött Stratégiai Szakképzési Együttműködési Megállapodáshoz.

A térségben jelen lévő, német ill. svájci érdekeltségű ipari vállalatok kezdetektől fogva támogatják a magyar duális szakképzési rendszer kialakulására irányuló törekvéseket.

A megyei kamara szervezésében 2013. február 28-án megrendezett szakképzési fórumon az Imtech Kft. képviseletében Tóth Kálmán, a UniTrade M&M Kft. képviseletében Makra Tibor írta alá a dokumentumot. A megállapodásban rögzítettek alapján felek feladatuknak tekintik a tevékenységükhöz kapcsolódóan és a lehetőségeik keretein belül a középfokú, iskolarendszerű szakmai képzés vonatkozásában a duális, gyakorlatorientált képzési rendszer támogatását. Ezen belül a tanulószerződések megkötésének elősegítését, gyakorlati képzőhelyek biztosítását, a szakmai elméleti és gyakorlati képzési programok, tantervek összehangolását, a tanulók pályaválasztásának elősegítését. A rendezvényen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét alpolgármestere,valamint a képző intézmények képviselői is.